Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji epidemicznej grypy wywołanej przez wirus A (H1N1) w środowisku szkolnym oraz podjętych w Polsce działań zapobiegawczych i leczniczych w związku z epidemią grypy na Ukrainie z dnia 2009-10-31.

Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/606966/09/X/10018.10 RZ
Data sprawy:
2009-10-31
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji epidemicznej grypy wywołanej przez wirus A (H1N1) w środowisku szkolnym oraz podjętych w Polsce działań zapobiegawczych i leczniczych w związku z epidemią grypy na Ukrainie.

W odpowiedzi na wcześniejsze wystąpienie Rzecznika z dnia 14 września 2009 r. w sprawie sytuacji epidemicznej nowej grypy w środowisku szkolnym, Ministerstwo Zdrowia nie ustosunkowało się do podniesionych w wystąpieniu kwestii, ważkich z punktu widzenia praw obywateli do zdrowia. Ponadto Rzecznik nadal nie otrzymał zapowiedzianych jeszcze w ubiegłym roku informacji o wynikach konsultacji Ministerstwa Zdrowia z nadzorem krajowym w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego w celu "przeanalizowania przyczyn stwierdzonych nieprawidłowości oraz przedstawienia sposobu i rodzaju działań naprawczych" oraz z Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie podjęcia "działań w celu wyjaśnienia przyczyn nieprawidłowości w realizacji szczepień ochronnych u dzieci i młodzieży, w szczególności u świadczeniodawców w wykazanych w analizie województwach." W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów z prośbą o spowodowanie pilnego i merytorycznego ustosunkowania się Rządowego Centrum Bezpieczeństwa do podniesionych w wystąpieniu Rzecznika do Ministra Zdrowia kwestii związanych z sytuacją epidemiologiczną grypy A (H1N1). Jednocześnie poprosił o udzielenie informacji w sprawie przewidywanego scenariusza rozwoju sytuacji epidemiologicznej grypy na terenach graniczących z Ukrainą i w całej Polsce, a także o planowanych działaniach zapobiegawczych i leczniczych.

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie podjętych w Polsce działań zapobiegawczych i leczniczych w związku z epidemią grypy na Ukrainie.

W związku z alarmującymi informacjami o epidemii grypy na Ukrainie, Rzecznik zwrócił się do Ministra Zdrowia z prośbą o poinformowanie o podjętych działaniach ochronno - profilaktycznych na terenie Polski oraz o zakresie pomocy dla Ukrainy.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: