Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji i nadzoru wypoczynku dla dzieci i młodzieży z dnia 2009-11-02.

Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/594707/08/X/1008 RZ
Data sprawy:
2009-11-02
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji i nadzoru wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 27 sierpnia 2008 r. na wystąpienie Rzecznika z dnia 23 lipca 2008 r., Minister Edukacji Narodowej podzieliła pogląd, zgodnie z którym obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania, utrudnia podjęcie sprawnych i skutecznych działań w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu placówki zagrażającej zdrowiu i bezpieczeństwu uczestników. W związku z tym Minister Edukacji Narodowej poinformowała o trwających w MEN pracach nad nowym rozporządzeniem do art. 92 a ust. 2 ustawy o systemie oświaty. Jednym z istotnych uregulowań miała być możliwość zamykania przez kuratora oświaty miejsc wypoczynku niezgłoszonych wcześniej do kuratorium. Przedmiotowy akt wykonawczy miał zacząć obowiązywać w 2009 roku. Wobec powyższego, Rzecznik zwrócił się z prośbą o poinformowanie o etapie prac nad przedmiotowym rozporządzeniem i czy zgodnie z deklaracją zacznie ono obowiązywać w bieżącym roku.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: