Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Finansów w sprawie dokonywania zgłoszenia aktualizacyjnego za pośrednictwem organu wydającego dowód osobisty z dnia 2009-11-17.

Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/630061/09/X/10004 RZ
Data sprawy:
2009-11-17
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie dokonywania zgłoszenia aktualizacyjnego za pośrednictwem organu wydającego dowód osobisty.

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich analizowane są kwestie związane ze stosowaniem przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników, dotyczące dokonywania zgłoszenia aktualizacyjnego za pośrednictwem organu wydającego dowód osobisty. Wątpliwości budzi, czy niezbędne jest podawanie w zgłoszeniu identyfikacyjnym rodzaju i numeru dokumentu tożsamości. Zgodnie bowiem z art. 3la ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, to numer PESEL jako stały symbol numeryczny jednoznacznie identyfikuje osobę fizyczną. Wątpliwość w tym zakresie jest zaś wątpliwością natury konstytucyjnej, skoro władze publiczne nie powinny gromadzić informacji o obywatelach innych niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym (art. 51 ust. 2 Konstytucji RP). Z gromadzeniem powyższych danych połączony zaś został dodatkowo obowiązek uczynienia przez podatnika stosownego zgłoszenia identyfikacyjnego. Obowiązek ten co prawda może zostać zrealizowany za pośrednictwem organu wydającego dowód osobisty, jednak ciąży on na osobie fizycznej. Powstaje pytanie, dlaczego ustawodawca nie zdecydował się na wprowadzenie konstrukcji prawnej, według której organ wydający dowód osobisty przekazuje z urzędu te informacje naczelnikowi urzędu skarbowego. Rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska w sprawie, a w razie podzielenia przedstawionych wątpliwości - o podjęcie działań w celu zmiany obowiązującego stanu prawnego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: