Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Szefa Służby Celnej - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów w sprawie trybu dokonywania zmiany statusu prawnego członka korpusu służby cywilnej na status funkcjonariusza celnego z dnia 2009-11-06.

Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/632565/09/III/8011 RZ
Data sprawy:
2009-11-06
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Szefa Służby Celnej - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów w sprawie trybu dokonywania zmiany statusu prawnego członka korpusu służby cywilnej na status funkcjonariusza celnego.

Do Rzecznika zwrócił się Związek Zawodowy - Celnicy PL z wnioskiem o interwencję z powodu działań podejmowanych w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, które mogą doprowadzić do dyskryminacji części pracowników służby cywilnej zatrudnionych w służbie celnej. Zdaniem Związku Zawodowego - Celnicy PL, członkowie korpusu służby cywilnej, którzy wyrażą akceptację dla przejścia do służby mundurowej otrzymają mianowanie na stopnie służbowe, jednakże w korpusie podoficerów, bez względu na dotychczasowe doświadczenie, kwalifikacje, staż w służbie cywilnej czy status urzędnika. Tym samym zostaną również pozbawieni prawa do zajmowania stanowisk kierowniczych, nawet jeżeli obecnie takie stanowiska zajmują i posiadają wszelkie predyspozycje do dalszego sprawowania funkcji kierowniczych. Członkowie korpusu służby cywilnej, którzy nie zaakceptują degradacji, zostaną przeniesieni do zadań pomocniczych. W tej sytuacji członkowie korpusu służby cywilnej zwracają się także o umożliwienie im przejścia z urzędu do administracji skarbowej. To zaś może spowodować znaczne osłabienie kadrowe i merytoryczne w komórkach zajmujących się kontrolą podatku akcyzowego, gdzie stanowią obecnie większość lub znaczną część załogi. Rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2009-11-26
Opis odpowiedzi:
Szef Służby Celnej (24.11.2009 r.) wyjaśnił, że zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej zadania określone w art. 2 ust. 1 pkt 1, 4-7 i 10 ustawy, będą wykonywane wyłącznie przez funkcjonariuszy celnych (art. 23 ustawy). Zadania kontrolne, o których mowa wyżej, członkowie korpusu służby cywilnej będą mogli wykonywać do dnia 30 czerwca 2010 r. (art. 224 ustawy). Członkom korpusu służby cywilnej, wykonującym te zadania, składane będą propozycje pełnienia służby w Służbie Celnej. Rozwiązania, w postaci proponowanego przez związki zawodowe, przejścia z urzędu do administracji skarbowej, przepisy ww. ustawy nie przewidują. Zaproponowanie członkowi korpusu służby cywilnej określonego stopnia w korpusie jest uzależnione od spełnienia przesłanek wskazanych w ustawie. Mając na uwadze regulację zawartą w art. 99 ust. 9 ww. ustawy członek korpusu służby cywilnej może odmówić przyjęcia złożonej propozycji pełnienia służby w Służbie Celnej bez konsekwencji dla tego stosunku.