Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmu RP, Ministra Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta, Rzecznika Praw Dziecka w sprawie zagrożeń wynikających z pandemii grypy A/H1N1 z dnia 2009-12-08.

Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/606966/09/X/10018.10 RZ
Data sprawy:
2009-12-08
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmu RP, Ministra Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta, Rzecznika Praw Dziecka w sprawie zagrożeń wynikających z pandemii grypy A/H1N1.

W wystąpieniu do Ministra Zdrowia, Rzecznik zwrócił się o rozważanie możliwości skorzystania z doświadczeń i wiedzy Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przy poszukiwaniu możliwości zakupu szczepionki przeciw wirusowi grypy A/HINI oraz poinformowanie Rzecznika o powziętych decyzjach w tym względzie.

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmu RP, Ministra Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta, Rzecznika Praw Dziecka w sprawie zagrożeń wynikających z pandemii grypy A/H1N1.

W wystąpieniu do Rzecznika Praw Pacjenta, Rzecznik zwrócił się o informację, czy w urzędzie Rzecznika Praw Pacjenta podejmowane są działania w sprawie zachorowań na grypę w Polsce. Rzecznik Praw Obywatelskich wyraził przekonanie, że ścisła współpraca obu urzędów zmotywuje odpowiednie władze do podjęcia stosownych działań, które pomogą uchronić obywateli przed skutkami, jakie niesie ze sobą zagrożenie wynikające z pandemii grypy.

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmu RP, Ministra Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta, Rzecznika Praw Dziecka w sprawie zagrożeń wynikających z pandemii grypy A/H1N1.

W wystąpieniu do Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznik zwrócił się o informację, czy w urzędzie Rzecznika Praw Dziecka podejmowane są działania w sprawie zachorowań na grypę wśród dzieci. Rzecznik Praw Obywatelskich wyraził przekonanie, że ścisła współpraca obu urzędów zmotywuje odpowiednie władze do podjęcia stosownych działań, które pomogą uchronić obywateli przed skutkami, jakie niesie ze sobą zagrożenie wynikające z pandemii grypy.

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmu RP, Ministra Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta, Rzecznika Praw Dziecka w sprawie zagrożeń wynikających z pandemii grypy A/H1N1.

W wystąpieniu do Marszałka Sejmu RP, Rzecznik zwrócił uwagę na znaczący wzrost w ostatnim czasie zachorowań na nowy typ wirusa grypy A/H1N1. Konstytucja RP w art. 68 ust. 4 nakłada na władze publiczne obowiązek zwalczania chorób epidemiologicznych, a także - w art. 68 ust. 3 - zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku. Konieczne jest zatem podjęcie przez władze publiczne odpowiednich działań na rzecz zapewnienia wszystkim pacjentom prawa do informacji o rzeczywistym zagrożeniu epidemiologicznym w Polsce oraz zagwarantowaniu im właściwej opieki zdrowotnej. Rzecznik wielokrotnie występował do władz publicznych, w tym Ministra Zdrowia, o podjęcie szybkich i skutecznych działań, które będą miały na celu zagwarantowanie wszystkim obywatelom, w tym szczególnie osobom z grup podwyższonego ryzyka, odpowiedniej ochrony przeciw grypie. Apelował o zapewnienie dostępu do szczepionek oraz stworzenie mechanizmu walki z możliwą epidemią grypy w Polsce. W związku z brakiem reakcji odpowiednich władz, Rzecznik zwrócił się do Marszałka Sejmu RP o zlecenie Najwyższej Izbie Kontroli przeprowadzenia kontroli w Ministerstwie Zdrowia w zakresie działań podejmowanych na rzecz walki z epidemią nowej grypy w Polce, w szczególności procedury zakupu odpowiedniej szczepionki.

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmu RP, Ministra Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta, Rzecznika Praw Dziecka w sprawie zagrożeń wynikających z pandemii grypy A/H1N1.

W wystąpieniu do Prezesa Rady Ministrów, Rzecznik zwrócił się z apelem o osobistą interwencję Premiera w sprawie pandemii grypy A/H1N1. Rada UE ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw Konsumenckich (EPSCO) w dniu 1 grudnia 2009 r. podkreśliła w szczególności znaczenie szczepień. Tymczasem w Polsce obserwujemy politykę diametralnie inną niż w większości krajów Europy. Nie wiadomo, czy szczepionka mogła uratować życie ofiarom nowej grypy. Wiadomo jednak na pewno, że ludzie są pozbawieni tej szansy.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: