Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prokuratora Krajowego stanowiące żądanie wszczęcia postępowania przygotowawczego w sprawie niedopełnienia obowiązków służbowych przez Ministra Zdrowia i tym samym działanie na szkodę interesu społecznego poprzez stworzenie niebezpieczeństwa powszechnego zagrożenia epidemią grypy A/H1N1v z dnia 2009-12-01.

Adresat:
PROKURATURA KRAJOWA
Sygnatura:
RPO/633109/09/II/2007 RZ
Data sprawy:
2009-12-01
Rodzaj sprawy:
żądanie wszczęcia postepowania przygotowawczego (ŻPP)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prokuratora Krajowego stanowiące żądanie wszczęcia postępowania przygotowawczego w sprawie niedopełnienia obowiązków służbowych przez Ministra Zdrowia i tym samym działanie na szkodę interesu społecznego poprzez stworzenie niebezpieczeństwa powszechnego zagrożenia epidemią grypy A/H1N1v.

W związku z licznymi wnioskami obywateli dotyczącymi szczepień ochronnych przeciwko grypie A/H1N1v, jak również w oparciu o wypowiedzi i komentarze ekspertów Rzecznik podjął z urzędu sprawę zaistnienia w tej sytuacji prawdopodobieństwa zagrożenia epidemiologicznego. Wiele państw członkowskich Unii Europejskiej podjęło działania zmierzające do zminimalizowania groźby epidemii. Komisja Europejska w komunikacie z dnia 15 września 2009 r. wyraźnie zaznaczyła, że szczepionki przeciwko grypie są najbardziej efektywnym narzędziem przeciwdziałania rozprzestrzeniającej się epidemii i zaleciła państwom członkowskim podjęcie działań zmierzających do wdrożenia programów masowych szczepień. Wedle art. 68 ust. 1 Konstytucji RP, każdy ma prawo do ochrony zdrowia. Przepis ust. 4 stwierdza, iż władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, osoby lub grupy osób mogą poddawać się szczepieniom ochronnym przeciw chorobom zakaźnym, innym niż szczepienia obowiązkowe, zwanym dalej "zalecanymi szczepieniami ochronnymi". W tej sytuacji zaniechania Ministra Zdrowia powodują, że obywatel nie posiada faktycznych możliwości skorzystania z uprawnień przyznanych mu przez ustawodawcę. W powyższej sprawie doszło do naruszenia praw i wolności człowieka i obywatela. W ocenie Rzecznika naruszenie tych praw i wolności nastąpiło w wyniku popełnienia przestępstwa z art. 165 § 2 k.k. i art. 231 § 3 k.k.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: