Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Głównego Inspektora Pracy w sprawie stanu przestrzegania praw pracowniczych obcokrajowców nie będących obywatelami państw UE/EOG z dnia 2009-12-22.

Adresat:
PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY
Sygnatura:
RPO/636039/09/III/8015.1 RZ
Data sprawy:
2009-12-22
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Głównego Inspektora Pracy w sprawie stanu przestrzegania praw pracowniczych obcokrajowców nie będących obywatelami państw UE/EOG.

W polskich mediach pojawiły się ostatnio informacje o istnieniu na terytorium RP tzw. "obozów pracy", w których przetrzymywani i zmuszani do pracy są obcokrajowcy nie będący obywatelami państw UE/EOG (głównie obywatele Ukrainy, Białorusi. Chin i Indii). Z treści artykułów prasowych wynika, że na terytorium RP masowo są naruszane prawa pracownicze obcokrajowców nie będących obywatelami państw UE/EOG. Pracodawcy nie przestrzegają przepisów regulujących kwestie sformalizowania zatrudnienia, czasu pracy, pracy w godzinach nadliczbowych, wynagrodzenia, czy też przepisów i zasad bhp. Ponadto obcokrajowcy pracujący u pracodawców opisanych w artykułach byli zakwaterowani w warunkach odbiegających od jakichkolwiek norm. Przedstawiony problem ma ścisły związek ze sferą ochrony praw człowieka, gdyż zgodnie z art. 37 Konstytucji RP każdy, kto znajduje się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności i praw zapewnionych w Konstytucji RP (wyjątki od tej zasady, odnoszące się do cudzoziemców, określa ustawa). Natomiast cudzoziemcy nielegalnie zatrudnieni oraz przebywający w tzw. "obozach pracy" są faktycznie pozbawieni tej ochrony oraz możliwości korzystania z wolności i praw gwarantowanych im przez Konstytucję RP. Rzecznik zwrócił się do MSWiA o przedstawienie informacji o skali zjawiska istnienia na terytorium RP tzw. "obozów pracy", a także o planowanych działaniach mających zapobiec zjawisku nielegalnej pracy cudzoziemców. W wystąpieniu do Głównego Inspektora Pracy Rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanu przestrzegania praw pracowniczych obcokrajowców nie będących obywatelami państw UE/EOG (w tym o odniesienie się do medialnych informacji o istnieniu w Polsce tzw. "obozów pracy").

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Głównego Inspektora Pracy w sprawie stanu przestrzegania praw pracowniczych obcokrajowców nie będących obywatelami państw UE/EOG.

W polskich mediach pojawiły się ostatnio informacje o istnieniu na terytorium RP tzw. "obozów pracy", w których przetrzymywani i zmuszani do pracy są obcokrajowcy nie będący obywatelami państw UE/EOG (głównie obywatele Ukrainy, Białorusi. Chin i Indii). Z treści artykułów prasowych wynika, że na terytorium RP masowo są naruszane prawa pracownicze obcokrajowców nie będących obywatelami państw UE/EOG. Pracodawcy nie przestrzegają przepisów regulujących kwestie sformalizowania zatrudnienia, czasu pracy, pracy w godzinach nadliczbowych, wynagrodzenia, czy też przepisów i zasad bhp. Ponadto obcokrajowcy pracujący u pracodawców opisanych w artykułach byli zakwaterowani w warunkach odbiegających od jakichkolwiek norm. Przedstawiony problem ma ścisły związek ze sferą ochrony praw człowieka, gdyż zgodnie z art. 37 Konstytucji RP każdy, kto znajduje się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności i praw zapewnionych w Konstytucji RP (wyjątki od tej zasady, odnoszące się do cudzoziemców, określa ustawa). Natomiast cudzoziemcy nielegalnie zatrudnieni oraz przebywający w tzw. "obozach pracy" są faktycznie pozbawieni tej ochrony oraz możliwości korzystania z wolności i praw gwarantowanych im przez Konstytucję RP. Rzecznik zwrócił się do MSWiA o przedstawienie informacji o skali zjawiska istnienia na terytorium RP tzw. "obozów pracy", a także o planowanych działaniach mających zapobiec zjawisku nielegalnej pracy cudzoziemców. W wystąpieniu do Głównego Inspektora Pracy Rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanu przestrzegania praw pracowniczych obcokrajowców nie będących obywatelami państw UE/EOG (w tym o odniesienie się do medialnych informacji o istnieniu w Polsce tzw. "obozów pracy").

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: