Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zasad zaopatrzenia pacjentów w sprzęt stomijny i środki pomocnicze z dnia 2009-12-23.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/636413/09/X/10018.1.4 RZ
Data sprawy:
2009-12-23
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zasad zaopatrzenia pacjentów w sprzęt stomijny i środki pomocnicze.

Przedstawiciele środowiska lekarskiego i pielęgniarskiego sprawującego opiekę nad pacjentami ze stomią zwrócili się do Rzecznika o pomoc w sprawach związanych z organizacją opieki medycznej dla tych chorych, w szczególności w sprawie utrzymania bezpłatnego zaopatrzenia w sprzęt stomijny i środki pomocnicze. Główną przyczyną zaniepokojenia są informacje, iż Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia, w ramach poszukiwania oszczędności w systemie ochrony zdrowia, zamierzają wprowadzić od przyszłego roku częściową odpłatność za sprzęt stomijny. Wprowadzenie projektowanych zmian do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze, może zdecydowanie pogorszyć jakość życia około 40 tys. pacjentów, także dzieci, u których z powodu choroby nowotworowej, przewlekłych chorób lub wad wrodzonych przewodu pokarmowego i układu moczowego zaszła konieczność wykonania czasowej lub trwałej stomii. Jednocześnie do Rzecznika dotarły informacje o pogarszaniu się jakości opieki nad tymi pacjentami wskutek ograniczania liczby poradni stomijnych i przekazywania chorych do poradni chirurgicznych. Na jakość opieki nad pacjentami ze stomią wpływa też niedocenianie przez część personelu medycznego znaczenia edukacji pacjentów, ich rodzin i opiekunów, w zakresie czynności pielęgnacyjnych, oraz funkcjonowania w codziennym życiu. Rzecznik zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji w sprawie projektowanych zasad zaopatrzenia pacjentów w sprzęt stomijny i środki pomocnicze, a także w sprawie poprawy organizacji i jakości opieki medycznej nad tymi pacjentami.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: