Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Szefa Służby Cywilnej w sprawie utrudnień w naborze do służby cywilnej cudzoziemców z dnia 2010-01-08.

Adresat:
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/632267/09/III/8011 RZ
Data sprawy:
2010-01-08
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Szefa Służby Cywilnej w sprawie utrudnień w naborze do służby cywilnej cudzoziemców.

W artykułach prasowych opublikowanych w "Gazecie Wyborczej" i na portalu gazeta.pl (pt.: "Roberto w Warszawie - Czy Włoch może być polskim urzędnikiem?" i "Ciężki los Włocha") opisano bezskuteczne próby podejmowane przez obywatela Włoch, których celem było podjęcie zatrudnienia w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz przyjęcie w charakterze słuchacza Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Obowiązujące w Polsce przepisy dają formalną możliwość podjęcia zatrudnienia w służbie cywilnej osobom nieposiadającym obywatelstwa polskiego, jednak nie określają wprost dostępnych dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego stanowisk pracy w służbie cywilnej. Wątpliwości budzą nieostre sformułowania w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o służbie cywilnej wskazujące, jakiego rodzaju miałyby to być stanowiska pracy, a także pozostawienie zbyt dużej swobody uznaniowej dyrektorom generalnym urzędów oraz Szefowi Służby Cywilnej we wskazywaniu stanowisk pracy, na których mogłyby być zatrudnione osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego. Mając na uwadze jedynie literalne brzmienie przepisów ustawy o służbie cywilnej, można odnieść wrażenie, że proces udostępnienia obcokrajowcom stanowisk pracy w służbie cywilnej jest praktycznie niekontrolowany, a brak jednoznacznych reguł może budzić poczucie dyskryminacji u osób nieposiadających obywatelstwa polskiego. Za objaw dyskryminacji mogą zostać uznane także praktyki polegające na odmowie przyjęcia osób nieposiadających obywatelstwa polskiego w poczet słuchaczy KSAP, nie znajdujące umocowania w obowiązujących przepisach. Rzecznik zwrócił się z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: