Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie ograniczeń w leczeniu osób chorych onkologicznie z zastosowaniem chemioterapii niestandardowej z dnia 2010-01-14.

Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/586253/08/X/108.14 RZ
Data sprawy:
2010-01-14
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie ograniczeń w leczeniu osób chorych onkologicznie z zastosowaniem chemioterapii niestandardowej.

Kwestie dostępności i jakości lecznictwa onkologicznego były już przedmiotem wcześniejszych wystąpień Rzecznika do Ministra Zdrowia. Obecna próba wprowadzenia ograniczeń w zakresie finansowana leczenia onkologicznego z zastosowaniem chemioterapii niestandardowej zdaje się być skutkiem zamierzonego zmniejszenia wydatków przez NFZ, kosztem odebrania nadziei pacjentom, dotkniętym śmiertelną chorobą. Rzecznik podkreślił, że opisane działania Narodowego Funduszu Zdrowia stanowią wymowną ilustrację postępującej zapaści systemu ochrony zdrowia. System ten jest niewydolny, staje się coraz mniej przychylny pacjentowi. Źródeł kryzysu upatrywać należy przede wszystkim w zbiurokratyzowanym systemie finansowania ochrony zdrowia oraz zróżnicowanych zasadach pozyskiwania środków finansowych z ubezpieczenia zdrowotnego, ale także w niewydolnej strukturze ochrony zdrowia oraz złym gospodarowaniu środkami. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów o rozważenie zasadniczej weryfikacji polityki zdrowotnej państwa oraz potrzeby dokonania głębokich zmian, zmierzających do zdecydowanego usprawnienia finansowania oraz funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: