Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Gospodarki w sprawie podpisania nowego kontraktu na dostawy rosyjskiego gazu do Polski z dnia 2010-01-26.

Adresat:
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Sygnatura:
RPO/638298/10/V/5013.2 RZ
Data sprawy:
2010-01-26
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Gospodarki w sprawie podpisania nowego kontraktu na dostawy rosyjskiego gazu do Polski.

Z publikacji prasowych wynika, że w ramach trwających od marca 2009 r. międzyrządowych polsko-rosyjskich negocjacji uzgadniane są nowe warunki dostaw rosyjskiego gazu do Polski. W mediach sygnalizowane są obawy, iż w związku z przedłużającymi się negocjacjami, w najbliższym czasie Polsce grozi ograniczenie dostaw gazu dla przemysłu i konieczność sięgnięcia do posiadanych rezerw strategicznych tego surowca. Aktualnie dostarczanie gazu do Polski realizowane jest w ramach dotychczasowej umowy na dostawy gazu rurociągiem jamalskim, jednak ilość gazu zakontraktowana tą umową jest niewystarczająca. Sytuację dodatkowo pogarsza zwiększenie zapotrzebowania na gaz spowodowane utrzymującą się niską temperaturą powietrza. Wiele kontrowersji wywołuje również sama treść postanowień zawartych w negocjowanej umowie. Dotyczą one przede wszystkim długości okresu, na jaki miałaby ona zostać zawarta. W środkach masowego przekazu prezentowane są także wątpliwości dotyczące proponowanego w umowie zwiększenia dostaw rosyjskiego gazu. Istnieje obawa, czy Polska będzie w stanie zużyć zakontraktowane ilości gazu (za który będzie musiała zapłacić), zwłaszcza po wybudowaniu w Świnoujściu terminalu umożliwiającego import gazu skroplonego tzw. gazoportu, który ma być oddany do użytku w 2014 roku. Wydaje się również, że proponowany kontrakt stawia pod znakiem zapytania przyszłą rolę gazoportu. Rzecznik zwrócił się o poinformowanie o zajętym stanowisku.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: