Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Zarządu TVP S.A. w sprawie wstrzymania emisji reportażu TVP na temat naruszeń praw pracowniczych i nieprawidłowości sanitarnych w delikatesach Alma w Lublinie z dnia 2010-01-26.

Adresat:
TELEWIZJA POLSKA S.A.
Sygnatura:
RPO/638774/10/I/3.5.1 RZ
Data sprawy:
2010-01-26
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Zarządu TVP S.A. w sprawie wstrzymania emisji reportażu TVP na temat naruszeń praw pracowniczych i nieprawidłowości sanitarnych w delikatesach Alma w Lublinie.

W związku z doniesieniami prasowymi dotyczącymi wstrzymania emisji reportażu TVP na temat naruszeń praw pracy i nieprawidłowości sanitarnych w delikatesach Alma w Lublinie (Gazeta Wyborcza z dnia 16 stycznia 2010 r., "Alma schowała reportaż do sądowej lodówki"), Rzecznik wyraził zaniepokojenie zaistniałą sytuacją, która stanowi ingerencję w zagwarantowaną konstytucyjnie wolność wypowiedzi. Sprawa budzi tym większy niepokój, iż jak twierdzi autor artykułu, reportaż został zdjęty z anteny po monitach spółki. Sądowa decyzja w przedmiocie zakazu emisji reportażu zapadnie natomiast w najbliższej przyszłości. Rzecznik podkreślił, że już w lutym 2007 r. złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją art. 755 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego, bowiem praktyka stosowania tego przepisu rodzi obawę, że może on stanowić ukrytą formę cenzury prewencyjnej. Sprawa obecnie czeka na rozpoznanie. Z tego powodu Rzecznik zwrócił się do Prezesa Zarządu TVP S.A. z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie, a w szczególności o wyjaśnienie przyczyn wstrzymania emisji przedmiotowego reportażu.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2010-02-12
Opis odpowiedzi:
Prezes Zarządu TVP S.A. (08.02.2010 r.) poinformował, że emisja reportażu nastąpiła w dniu 21 stycznia 2010 r. Wyznaczenie tego terminu nastąpiło z uwzględnieniem wielu przyczyn obiektywnych. Z informacji prasowych wynikało, że Alma Market S.A. złożyła wniosek do Sądu Okręgowego Sądu Gospodarczego w Lublinie o zabezpieczenie powództwa o naruszenie dóbr osobistych poprzez zakazanie TVP S.A. rozpowszechniania na swojej antenie, jak również stronach internetowych materiału prasowego w postaci reportażu dotyczącego delikatesów Alma w Lublinie, jednak okoliczność ta nie miała bezpośredniego wpływu na podjętą w Oddziale decyzję o dacie emisji. W dniu emisji Oddział Terenowy w Lublinie otrzymał z Sądu Okręgowego w Lublinie IX Wydział Gospodarczy odpis postanowienia o oddaleniu wniosku Alma Market S.A o udzielenie zabezpieczenia powództwa. Materiał na bieżąco uzupełniono również o kwestie związane z wniesieniem sprawy do sądu i o dodatkowy komentarz rzecznika prasowego Almy.