Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Biskupa Legnickiego w sprawie pobierania od uczniów odcisków palców przez nauczyciela religii w celu sprawdzania obecności na mszy niedzielnej celem dopuszczenia uczniów do bierzmowania z dnia 2010-02-02.

Adresat:
LEGNICKA KURIA BISKUPIA
Sygnatura:
RPO/637986/10/I/13.5.3 RZ
Data sprawy:
2010-02-02
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Biskupa Legnickiego w sprawie pobierania od uczniów odcisków palców przez nauczyciela religii w celu sprawdzania obecności na mszy niedzielnej celem dopuszczenia uczniów do bierzmowania.

Do Rzecznika wpłynęła informacja, iż nauczyciel religii w gimnazjum w Gryfowie Śląskim, od uczniów uczęszczających na lekcje religii, przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania, pobiera odciski linii papilarnych celem sprawdzenia ich obecności na nabożeństwach kościelnych. Sprawa ta wzbudziła wątpliwości Rzecznika co do legalności zbierania tego typu danych osobowych uczniów. Zasady przetwarzania danych osobowych przez nauczycieli są uregulowane w Konstytucji oraz ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Konstytucja w art. 47 gwarantuje każdemu prawo do prywatności oraz w art. 51 ust. 1 prawo do tzw. autonomii informacyjnej stanowiące, że nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby. W przedmiotowej sprawie brak jest ustawowej podstawy do żądania/pobierania przez nauczyciela religii odcisków palców od uczniów. Kolejnym zagadnieniem jest prawidłowe zabezpieczenia zebranych danych i ich ochrona. Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych, administrator danych przetwarzający dane powinien dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności jest zobowiązany zapewnić aby dane te były merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. W niniejszej sprawie zastosowana metoda sprawdzania obecności uczniów nie jest adekwatna do celów, w jakich dane biometryczne są zbierane przez katechetę. Rzecznik zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwość podjęcia działań mających na celu usunięcie dostrzeżonych nieprawidłowości.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: