Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Finansów w sprawie zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych nieodpłatnych świadczeń otrzymywanych przez personel medyczny uczestniczący w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez fundację Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, dotyczących opieki paliatywnej i hospicyjnej z dnia 2010-02-05.

Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/599677/08/VI/6020.1.1 RZ
Data sprawy:
2010-02-05
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych nieodpłatnych świadczeń otrzymywanych przez personel medyczny uczestniczący w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez fundację Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, dotyczących opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Warszawskie Hospicjum dla Dzieci organizuje kolejne bezpłatne szkolenie w zakresie opieki paliatywnej, w którym będą uczestniczyli lekarze i pielęgniarki, zatem ponownie staje się aktualny problem opodatkowania nieodpłatnych świadczeń z tytułu uczestnictwa w tym szkoleniu. W wystąpieniu z dnia 11 marca 2009 r. Rzecznik zwrócił się do Ministra Finansów w sprawie nieodpłatnych świadczeń z tytułu uczestniczenia w szkoleniach organizowanych przez Warszawskie Hospicjum dla Dzieci w kontekście Rekomendacji Rec (2003)24 Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie opieki paliatywnej. Z odpowiedzi z 2 kwietnia 2009 r. wynikało, że Minister Finansów nie stwierdził istnienia podstaw do skorzystania z upoważnienia przewidzianego w art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. W związku z prowadzonymi szkoleniami Fundacja uzyskała wpisy do rejestrów podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe: lekarzy i lekarzy dentystów oraz pielęgniarek i położnych. Rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska, czy w przypadku uzyskania przez Warszawskie Hospicjum dla Dzieci - dla szkolenia organizowanego w 2010 r. - takich samych wpisów, zostaną wyczerpane przesłanki z art. 22 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: