Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie niedoprowadzania do ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii nieletnich, wobec których sądy rodzinne postanowiły zastosować tego rodzaju środki wychowawcze z dnia 2010-02-12.

Adresat:
KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA
Sygnatura:
RPO/637047/09/VII/1106.4 RZ
Data sprawy:
2010-02-12
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół "Krajowy Mechanizm Prewencji"
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie niedoprowadzania do ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii nieletnich, wobec których sądy rodzinne postanowiły zastosować tego rodzaju środki wychowawcze.

W związku z pełnieniem przez Rzecznika zadań Krajowego Mechanizmu Prewencji, pracownicy Biura Rzecznika przeprowadzają wizytacje w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Istotnym problemem, dostrzeżonym w trakcie wykonywania tych czynności, jest niedoprowadzanie do wskazanych wyżej placówek nieletnich, wobec których sądy rodzinne postanowiły zastosować takie środki wychowawcze. Rzecznik podkreślił w wystąpieniu do Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, że konieczny jest systematyczny i wnikliwy nadzór sądów rodzinnych nad wykonaniem postanowienia o umieszczeniu nieletniego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub socjoterapii, również w zakresie jego doprowadzenia do ośrodka. Kolejnym problemem jest wydawanie przez sądy rodzinne postanowień o umieszczeniu nieletnich o wysokim stopniu demoralizacji w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Zorganizowanie odpowiednich szkoleń dla sędziów rodzinnych w powyższym zakresie jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowego orzekania środków wychowawczych. Rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska w przedstawionych kwestiach.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2010-03-18
Opis odpowiedzi:

Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa (18.03.2010 r.) poinformował, że Krajowa Rada Sądownictwa podziela niepokój Rzecznika i popiera zastrzeżenia wyrażone w wystąpieniu oraz zgadza się ze stwierdzeniem, że skuteczne doprowadzanie wychowanków do wskazanych placówek i zmniejszenie liczby oczekujących na umieszczenie, uczyniłoby system resocjalizacji nieletnich bardziej efektywnym. Krajową Radę Sądownictwa niepokoją również przypadki niewłaściwego kwalifikowania nieletnich do młodzieżowych ośrodków socjoterapii. W aktualnym stanie prawnym Krajowa Rada Sądownictwa nie posiada żadnych kompetencji w tym zakresie, a nadzór administracyjny nad działalnością sądów powszechnych sprawuje Minister Sprawiedliwości. Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa wyraził nadzieję, że Minister Sprawiedliwości podejmie stosowne działania w tej sprawie.