Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie migracji personelu medycznego z dnia 2010-03-10.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/527434/06/III/8013 RZ
Data sprawy:
2010-03-10
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie migracji personelu medycznego.

Rzecznik nadal jest zainteresowany zagadnieniami związanymi z migracją personelu medycznego. Zjawisko odpływu personelu medycznego z polskiego rynku pracy, mimo nasilającej się reemigracji, w dalszym ciągu będzie występowało i może nawet ulec nasileniu. Jednocześnie Polska nie jest atrakcyjnym migracyjnie państwem dla wysoko wykwalifikowanych obcokrajowców. W związku z powyższym w najbliższej przyszłości mogą ujawnić się problemy wynikające z niedoboru personelu medycznego. Rzecznik zwrócił się o poinformowanie o skali migracji personelu medycznego, a także o działaniach podejmowanych w tej kwestii przez Ministerstwo Zdrowia.

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie migracji personelu medycznego.

Rzecznik ponownie zwrócił się o informację o skali migracji personelu medycznego, a także o informację o działaniach podejmowanych w tej sprawie przez Ministerstwo Zdrowia.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: