Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie systemu dostępu do chemioterapii niestandardowej z dnia 2010-03-31.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/586253/08/X/108.14 RZ
Data sprawy:
2010-03-31
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie systemu dostępu do chemioterapii niestandardowej.

W kolejnym wystąpieniu dotyczącym tej problematyki Rzecznik ponownie podkreślił, iż obowiązujący obecnie system dostępu do chemioterapii niestandardowej wymaga zmian w kierunku stworzenia precyzyjnych rozwiązań, określających kryteria i zasady uzyskiwania dostępu ubezpieczonych do terapii niestandardowych oraz stworzenia systemu monitorowania terapii, w tym określenia kryteriów i zasad ewentualnego przerywania i zakończenia kuracji. Konieczne jest zniesienie dotychczasowych nierówności w dostępie do chemioterapii niestandardowych oraz zapewnienie respektowania zasady równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Rzecznik zwrócił się o podjęcie działań w kierunku rozwiązania omawianego problemu z poszanowaniem praw pacjentów.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: