Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków pełnienia służby w 61 Pułku Rakietowym Obrony Powietrznej w Skwierzynie, w tym zabezpieczenia socjalnego oraz funkcjonowania wojskowej służby zdrowia z dnia 2010-04-26.

Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/645379/10/IX/9001.3 RZ
Data sprawy:
2010-04-26
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) OCHRONY PRAW ŻOŁNIERZY, FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB PUBLICZNYCH I CUDZOZIEM.
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków pełnienia służby w 61 Pułku Rakietowym Obrony Powietrznej w Skwierzynie, w tym zabezpieczenia socjalnego oraz funkcjonowania wojskowej służby zdrowia.

W marcu 2010 r. przedstawiciele Biura Rzecznika przeprowadzili kontrolę przestrzegania praw i wolności obywatelskich żołnierzy w 61 Pułku Rakietowym Obrony Powietrznej w Skwierzynie. Z uwagi na planowaną likwidację jednostki oraz zamiar utworzenia, na jej bazie oraz 1 Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej, dywizjonu rakietowego, żołnierze z obawą oczekują na podjęcie przez Sztab Generalny WP decyzji rozstrzygającej o strukturze oraz etacie dywizjonu i możliwości pełnienia w nim dalszej służby. Szczególnie negatywnie żołnierze wypowiadali się w sprawie zapowiedzianego braku podwyżek uposażeń w 2010 r. Wskazano także na konieczność zmiany struktur etatowych w przypadku reorganizacji. Wiele negatywnych opinii skierowano pod adresem zapowiadanych zmian pragmatycznego systemu emerytalnego. Żołnierze spełniający warunki do nabycia uprawnień emerytalnych rozważają decyzje o odejściu ze służby. Sygnalizowano także potrzebę zmiany organizacji służby medycznej w jednostkach wojskowych. W zakresie prowadzenia badań profilaktycznych zgłaszano krytyczne uwagi w sprawie szkolenia lekarzy medycyny pracy. Zastępca Rzecznika zwrócił się o spowodowanie zbadania przedstawionych problemów i poinformowanie o dokonanych ustaleniach oraz podjętych decyzjach.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: