Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie odwoływania sędziów i wszczynania przeciwko nim postępowania "o sprzeniewierzenie się zasadzie niezawisłości sędziowskiej" z dnia 1993-08-02.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/127988/93/I/109 RZ
Data sprawy:
1993-08-02
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie odwoływania sędziów i wszczynania przeciwko nim postępowania "o sprzeniewierzenie się zasadzie niezawisłości sędziowskiej".

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
1994-11-21
Opis odpowiedzi:Wniosek częściowo uwzględniony (orzeczenie z dnia 9 listopada 1993 r., sygn. akt K 11/93).