Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichApel Rzecznika do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w sprawie sposobu organizowania wyborów powszechnych z dnia 2010-05-24.

Adresat:
MEDIA
Sygnatura:
RPO/572441/07/I/112.1 RZ
Data sprawy:
2010-05-24
Rodzaj sprawy:
opinie, stanowiska Rzecznika (OS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
apele, stanowiska RPO (sprawy odłożone a/a)
Opis sprawy:

Apel Rzecznika do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w sprawie sposobu organizowania wyborów powszechnych.

W apelu Zastępca Rzecznika podkreślił, iż Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 127 ust. 1 Konstytucji, jest wybierany w wyborach powszechnych. Oznacza to, że organy władzy publicznej powinny umożliwić oddanie głosu wszystkim obywatelom wyrażającym chęć współdecydowania o losach państwa i narodu, którzy nie zostali pozbawieni tej możliwości prawomocnym wyrokiem sądowym. Nie ulega wątpliwości, że osobom niepełnosprawnym oraz osobom starszym należy stworzyć odpowiednie warunki zapewniające możliwość udziału w głosowaniu. W związku z powyższym Zastępca Rzecznika zaapelował do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast o takie przygotowanie lokali wyborczych, aby umożliwić oddanie głosu wszystkim obywatelom wyrażającym chęć współdecydowania o losach państwa i narodu. Ponadto zaapelował o umożliwienie osobom niepełnosprawnym skorzystania w dniu wyborów z bezpłatnego transportu na terenie gminy, który pozwoli im dotrzeć do lokalu wyborczego, a także spopularyzowanie wiedzy na temat głosowania przez pełnomocnika - nowej instytucji prawa wyborczego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: