Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zmiany przepisów ustawy - Prawo spółdzielcze w zakresie zasad uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółdzielni mieszkaniowej z dnia 2010-05-12.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/546825/06/V/5002.4 RZ
Data sprawy:
2010-05-12
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zmiany przepisów ustawy - Prawo spółdzielcze w zakresie zasad uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółdzielni mieszkaniowej.

Rzecznik, nawiązując do wcześniejszej korespondencji w przedmiotowej sprawie, zwrócił się o wskazanie aktualnego stanu prac nad zapowiadaną zmianą przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze w zakresie zasad uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółdzielni mieszkaniowej za pośrednictwem przedstawicieli.

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie prac nad zmianą przepisów ustawy - Prawo spółdzielcze mających na celu umożliwienie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółdzielni mieszkaniowej przez pełnomocnika.

Rzecznik zwrócił się z prośbą o wskazanie etapu, na jakim znajdują się prace nad postulowanymi przez niego zmianami ustawowymi.

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zmiany przepisów ustawy - Prawo spółdzielcze w zakresie zasad uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółdzielni mieszkaniowej.

Z odpowiedzi Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 października 2009 r. na wcześniejsze wystąpienie Rzecznika w sprawie zmiany przepisów ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze w zakresie zasad uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółdzielni mieszkaniowej wynika, iż w Ministerstwie Sprawiedliwości opracowano projekt ustawy - Prawo spółdzielcze, obejmujący regulację mającą na celu uchylenie obowiązku osobistego uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółdzielni. Rzecznik zwrócił się o poinformowanie, na jakim obecnie etapie znajdują się prace nad postulowanymi zmianami ustawodawczymi, mającymi umożliwić uczestniczenie w walnym zgromadzeniu za pośrednictwem pełnomocników.

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie prac nad zmianą przepisów ustawy - Prawo spółdzielcze mających na celu umożliwienie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółdzielni mieszkaniowej przez pełnomocnika.

Rzecznik zwrócił się z prośbą o wskazanie aktualnego stanu prac nad postulowanymi przez Rzecznika zmianami ustawowymi.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: