Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, 27 września w godzinach 16:00 - 19:00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do wprowadzenia uregulowań prawnych, ograniczających możliwość rażącej podwyżki opłat rocznych, uiszczanych przez użytkownika wieczystego z dnia 2010-05-25.

Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/640972/10/IV/408.1 RZ
Data sprawy:
2010-05-25
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do wprowadzenia uregulowań prawnych, ograniczających możliwość rażącej podwyżki opłat rocznych, uiszczanych przez użytkownika wieczystego.

Do Rzecznika wpływają skargi osób zaniepokojonych wysokimi podwyżkami opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i tym samym brakiem odpowiednich regulacji prawnych ograniczających drastyczny wzrost tych opłat. Zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej. Ceny nieruchomości gruntowych są zmienne w warunkach gospodarki rynkowej i ulegają ciągłym zmianom w zależności od aktualnej sytuacji rynkowej. Z tego względu przepisy prawne muszą zawierać rozwiązania umożliwiające dostosowanie wysokości raz ustalonej opłaty do warunków rynkowych, jak również nie mogą być drastycznie podwyższane. Problemem jest również to, że wyceny nieruchomości ze względów organizacyjnych wykonywane są - w szczególności w dużych aglomeracjach miejskich - raz na kilkanaście lat. W tej sytuacji nawet umiarkowany wzrost cen nieruchomości w skali roku powoduje konieczność podniesienia opłat za użytkowanie wieczyste o kilkadziesiąt lub kilkaset procent. Wobec powyższego Zastępca Rzecznika zwrócił się o rozważenie podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do wprowadzenia takich uregulowań prawnych, które ograniczą możliwość rażącej podwyżki opłat rocznych uiszczanych przez użytkownika wieczystego i spowodują rozłożenie w czasie dostosowywania wysokości opłat rocznych do wartości rynkowej nieruchomości.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: