Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w sprawie braku regulacji prawnych dotyczących zagadnień będących efektem nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 14 czerwca 2007 r z dnia 2010-05-31.

Adresat:
SEJM PODKOMISJA NADZWYCZAJNA DO ROZPATRZENIA PROJEKTÓW USTAW O ZMIANIE USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH
Sygnatura:
RPO/579448/08/V/5002.1 RZ
Data sprawy:
2010-05-31
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w sprawie braku regulacji prawnych dotyczących zagadnień będących efektem nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 14 czerwca 2007 r.

Analiza projektów zmian ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Prawa spółdzielczego, które są obecnie przedmiotem prac Podkomisji, pozwala stwierdzić, że żadna z obecnie przygotowywanych nowelizacji nie dotyczy problemów poruszonych wcześniej w wystąpieniach Rzecznika, w związku z uchwaleniem w dniu 14 czerwca 2007 r. ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Szczątkowe regulacje odnoszące się do rady nadzorczej w spółdzielni mieszkaniowej zawarte są jedynie w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie. Projekt ten nie odnosi się natomiast do kwestii wynagrodzenia członków rad nadzorczych w spółdzielniach mieszkaniowych. Pozostałe sprawy, związane ze zwracaniem i waloryzacją wkładów mieszkaniowych oraz z bezwzględnym obowiązkiem zbywania prawa własności mieszkań, do których wygasło spółdzielcze lokatorskie prawo, w drodze przetargu, w ogóle nie są objęte projektami ustaw przekazanymi do dalszych prac Podkomisji nadzwyczajnej. Zagadnienia te mają istotne znaczenie z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych. Omawiana problematyka dotyczy bowiem istotnych interesów członków spółdzielni mieszkaniowych, przede wszystkim ich interesów o charakterze majątkowym. Zastępca Rzecznika zwrócił się o rozważenie wprowadzenia do opracowywanego przez Podkomisję nadzwyczajną projektu nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, także zmian dotyczących omówionej wyżej problematyki.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: