Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichwystąpienie do Marszałków Województw w sprawie wizytacji Krajowego Mechanizmu Prewencji w placówkach psychiatrycznych znajdujących się na terenie województwa z dnia 2010-05-31.

Adresat:
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Sygnatura:
RPO/647451/10/X/10018.2.6 RZ
Data sprawy:
2010-05-31
Rodzaj sprawy:
opinie, stanowiska Rzecznika (OS)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
apele, stanowiska RPO (sprawy odłożone a/a)
Opis sprawy:

wystąpienie do Marszałków Województw w sprawie wizytacji Krajowego Mechanizmu Prewencji w placówkach psychiatrycznych znajdujących się na terenie województwa.

W styczniu 2008 r. Minister Sprawiedliwości powierzył Rzecznikowi Praw Obywatelskich pełnienie funkcji Krajowego Mechanizmu Prewencji. Wykonywanie zadań Krajowego Mechanizmu Prewencji polega m.in. na przeprowadzaniu wizytacji w różnych miejscach odosobnienia, w których przebywają osoby zatrzymane, uwięzione lub umieszczone na mocy polecenia jakiejkolwiek władzy sądowej, administracyjnej lub innej - i które nie mogą z własnej woli tych miejsc opuszczać. Jednym z takich miejsc są szpitale i inne placówki psychiatryczne.

Rzecznik zwrócił się do wszystkich Marszałków Województw z prośbą o rozważenie możliwości poinformowania kierowników podległych placówek psychiatrycznych o możliwości przeprowadzenia w tych placówkach niezapowiedzianej wizytacji Krajowego Mechanizmu Prewencji, a także o czynnościach, do wykonywania których uprawnione są osoby wizytujące. W dotychczasowej praktyce wizytacji Krajowego Mechanizmu Prewencji zdarzały się bowiem przypadki utrudnienia rozpoczęcia wizytacji przez upoważnionych pracowników Rzecznika Praw Obywatelskich oraz wykonywania zamierzonych przez nich czynności. Były one następstwem wątpliwości kierowników niektórych wizytowanych placówek psychiatrycznych co do legitymacji do przeprowadzenia wizytacji oraz zakresu czynności wykonywanych przez osoby wizytujące, zwłaszcza dostępu do dokumentacji medycznej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: