Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę Mariana P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą w mocy decyzję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odmawiającą przyznania świadczeń rodzinnych na dzieci z dnia 2006-12-15.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W OLSZTYNIE
Sygnatura:
RPO/546667/06/III/1113 RZ
Data sprawy:
2006-12-15
Rodzaj sprawy:
skarga kasacyjna do NSA (NSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę Mariana P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą w mocy decyzję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odmawiającą przyznania świadczeń rodzinnych na dzieci.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca zaskarżonemu wyrokowi naruszenie art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, przez jego błędną wykładnię, poprzez przyjęcie, iż kwota dopuszczalnego przekroczenia dochodu rodziny uprawniającego do uzyskania zasiłku rodzinnego odnosi się do dochodu rodziny bez przeliczenia na jednego członka rodziny. Zastosowana przez organy administracji publicznej wykładnia prowadzi o nierówności i dyskryminacji rodzin wielodzietnych.

 


Data odpowiedzi:
2008-01-10
Opis odpowiedzi:

Skarga kasacyjna uwzględniona (wyrok z dnia 20.11.2007 r., sygn. akt I OSK 151/07).