Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej nr 59/2009 dotyczącej wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury z dnia 2010-06-02.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/648294/10/I/14.1 RZ
Data sprawy:
2010-06-02
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej nr 59/2009 dotyczącej wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury.

Ostatnie doniesienia prasowe ("Adwokatów sposób na status quo" w "Gazecie Wyborczej" z dnia 31 maja 2010 r.) wywołały zaniepokojenie Rzecznika Praw Obywatelskich o rozwój zapoczątkowanych przemian w adwokaturze, które Rzecznik ocenia pozytywnie. Jak wynika z tej publikacji, opisana w niej uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej nr 59/2009 z dnia 21 listopada 2009 r. zmierza do zahamowania reform. Podniesienie parytetu przy wyborze delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury w dużych izbach może - zdaniem "Gazety Wyborczej" - stanowić przejaw dyskryminacji tych izb, a równocześnie prowadzić do nieuzasadnionego zbytniego uprzywilejowania małych izb. Może również budzić wątpliwości z punktu widzenia naruszeń praw wyborczych członków dużych izb oraz zasady proporcjonalności wyborów do organów adwokatury. Zastrzeżenia budzi też niezaliczenie przez przedmiotową uchwałę do "członków izby" aplikantów adwokackich, mimo iż w myśl art. 38 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze, również oni stanowią izbę adwokacką. W związku z powyższym, Zastępca Rzecznika zwrócił się o poinformowanie, czy przedmiotowa uchwała była badana przez Ministra Sprawiedliwości pod kątem jej zgodności z prawem, a także czy Minister rozważał podjęcie w stosunku do niej środków nadzorczych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: