Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych i dalszego funkcjonowania zakładów pracy chronionej z dnia 2010-06-09.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/646870/10/III/8016 RZ
Data sprawy:
2010-06-09
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych i dalszego funkcjonowania zakładów pracy chronionej.

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęło pismo Organizacji "Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych" z dnia 28 kwietnia 2010 r. W piśmie tym Zarząd Organizacji przedstawił Rzecznikowi dziewięć postulatów dotyczących "kierunków polityki Państwa w zakresie rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych i dalszego funkcjonowania zakładów pracy chronionej", które zdaniem postulujących "powinny zostać wzięte pod uwagę przy pracach związanych z kolejną nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub przy opracowywaniu projektu nowej ustawy regulującej tę materię". Zastępca Rzecznika zwrócił się do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie postulatów przedstawionych przez Zarząd Organizacji oraz możliwości ich realizacji.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: