Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 27 maja od godziny 17:00 do godziny 19.00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję wydaną przez Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o utracie statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku z dnia 2009-06-18.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W OLSZTYNIE ZA POŚREDNICTWEM STAROSTY POWIATU W PISZCZU
Sygnatura:
RPO/601907/08/III/8017.1.1 RZ
Data sprawy:
2009-06-18
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję wydaną przez Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o utracie statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości, z uwagi na naruszenie prawa materialnego przez błędną interpretację art. 33 ust. 4 pkt 3, art. 38 ust. 1 pkt 1 lit c i ust. 4 i art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz naruszenie zasady wyrażonej w art. 7 k.p.a., a także naruszenie art. 77 § 1 k.p.a. i 138 § 2 k.p.a. Powiatowy Urząd Pracy uznał Jakuba U. za osobę bezrobotną od dnia 1.10.2008 r. i przyznał mu zasiłek dla bezrobotnych od dnia 2.10.2008 r. Panu Jakubowi U. przedstawiono ofertę udziału w szkoleniu. Bezrobotny odmówił udziału w szkoleniu z bliżej nieokreślonych "powodów zdrowotnych", które w toku postępowania nie zostały wyjaśnione. Powiatowy Urząd Pracy w P. ponownie badając sprawę nie wziął pod uwagę, że szkolenie, na które został skierowany bezrobotny było w toku albo nawet już się skończyło (faktu tego nie można ustalić na podstawie zawartości akt sprawy), a stan zdrowia bezrobotnego i jego zdolność do udziału w szkoleniu będą ustalane wstecznie. Bezrobotny został skierowany dnia 3.12.2008 r. przez Powiatowy Urząd Pracy w P. na badania lekarskie. Badania lekarskie z dnia 8.12.2008 r., na które powinien być skierowany Jakub U. dnia 7.10.2008 r. i powinny decydować o tym, czy może on brać udział w konkretnym szkoleniu, posłużyły do wstecznego ustalenia jego stanu zdrowia i doprowadziły do utraty przez niego statusu bezrobotnego. Wyniki badań z dnia 8.12.2008 r. mogły posłużyć przy ocenie zasadności odmowy udziału w szkoleniu zaczynającym się po tej dacie (takie postępowanie nie było prowadzone), a nie przy ocenie zasadności odmowy wyrażonej przez bezrobotnego dnia 7.10.2008 r.

 


Data odpowiedzi:
2009-12-01
Opis odpowiedzi:


Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 24 września 2009 r., sygn. akt II SA/Ol 679/09).