Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichPrzystąpienie do postępowania ze skargi kasacyjnej Ministra Sprawiedliwości od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie Małgorzaty K. w przedmiocie wpisu na listę aplikantów radcowskich z dnia 2007-05-10.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM WSA W WARSZAWIE
Sygnatura:
RPO/529523/06/I/110.1 RZ
Data sprawy:
2007-05-10
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania sądowego (PS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
odrzucenie wniosku RPO
Opis sprawy:

Przystąpienie do postępowania ze skargi kasacyjnej Ministra Sprawiedliwości od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie Małgorzaty K. w przedmiocie wpisu na listę aplikantów radcowskich.

Rzecznik wnosi o oddalenie skargi kasacyjnej Ministra Sprawiedliwości jako bezzasadnej.

 


Data odpowiedzi:
2009-07-30
Opis odpowiedzi:
Skarga odrzucona (postanowienie z dnia 24.05.2007 r., sygn. akt II GSK 8/07).