Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichRzecznik Praw Obywatelskich wniósł do Sądu Okręgowego apelację od wyroku Sądu Rejonowego oddalającego odwołanie od decyzji KRUS odmawiającej Krystynie S. prawa do zasiłku pogrzebowego z dnia 2006-12-20.

Adresat:
SĄD OKRĘGOWY W SIEDLCACH ZA POŚREDNICTWEM SĄDU REJONOWEGO W SIEDLCACH
Sygnatura:
RPO/534763/06/III/303 RZ
Data sprawy:
2006-12-20
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania sądowego (PS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł do Sądu Okręgowego apelację od wyroku Sądu Rejonowego oddalającego odwołanie od decyzji KRUS odmawiającej Krystynie S. prawa do zasiłku pogrzebowego.
 


Data odpowiedzi:
2007-07-24
Opis odpowiedzi:
Apelacja uwzględniona (wyrok z dnia 7.02.2007 r., sygn. akt IV Ua 4/07). Sąd zmienił zaskarżony wyrok oraz poprzedzającą go decyzję KRUS i ustalił Krystynie S. prawo do zasiłku pogrzebowego po zmarłym synu.