Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichPrzystąpienie do postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi Joanny O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Burmistrza Miasta przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego i dodatków na dzieci z dnia 2007-03-12.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/549608/07/III/1113 RZ
Data sprawy:
2007-03-12
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania sądowego (PS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Przystąpienie do postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi Joanny O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Burmistrza Miasta przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego i dodatków na dzieci.

Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz poprzedzającej ją decyzji wydanej z upoważnienia Burmistrza Miasta przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, z uwagi na naruszenie art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych poprzez przyjęcie, iż kwota dopuszczalnego przekroczenia dochodu rodziny uprawniającego do uzyskania zasiłku rodzinnego i dodatków odnosi się do dochodu rodziny bez przeliczenia na jednego członka rodziny.

 


Data odpowiedzi:
2007-11-21
Opis odpowiedzi:
Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 9 października 2007 r., sygn. akt II SA/Rz 53/07).