Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichPrzystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu ze skargi Michała Ł. na decyzję Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 czerwca 2005 r. w przedmiocie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego z dnia 2006-01-19.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/487223/04/XX/812 RZ
Data sprawy:
2006-01-19
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania sądowego (PS)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego we Wrocławiu
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Przystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu ze skargi Michała Ł. na decyzję Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 czerwca 2005 r. w przedmiocie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.

 


Data odpowiedzi:
2007-04-18
Opis odpowiedzi:

Skarga oddalona (wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 30.03.2006 r., sygn. akt IV SA/Wr 659/05).