Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zapewnienia należytej opieki medycznej osobom, które doznały rozległych oparzeń z dnia 2010-06-15.

Adresat:
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA
Sygnatura:
RPO/630719/09/XVIII/10018.1.9 RZ
Data sprawy:
2010-06-15
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego w Katowicach
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zapewnienia należytej opieki medycznej osobom, które doznały rozległych oparzeń.

W związku z badaną przez Rzecznika sprawą dotyczącą tragedii w Rudzie Śląskiej w kopalni "Wujek - Ruch Śląsk", jaka miała miejsce w dniu 19 września 2009 r., ujawnił się problem natury ogólnej związany z zapewnieniem należytej opieki medycznej osobom poszkodowanym, które doznały rozległych oparzeń oraz możliwościami rozliczenia wykonanych zabiegów przez specjalistyczne ośrodki leczenia oparzeń. Dyrektor Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich w odpowiedzi na pismo Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach poinformował, że istotny problem stanowi rozliczanie z Narodowym Funduszem Zdrowia hospitalizacji szczególnie ciężkich przypadków oparzeń. Wskazał przede wszystkim na fakt, iż zgodnie z obowiązującymi zasadami katalogu Jednorodnych Grup Pacjentów leczenia ciężko oparzonych nie da się rozliczyć w granicach faktycznie poniesionych kosztów. Kolejną kwestią, jaka wyłoniła się na tle analizowanej sprawy, jest postulat wyodrębnienia specjalizacji - kombustiologii z zakresu chirurgii plastycznej i stworzenie odrębnej specjalizacji medycznej, gdyż chirurgia oparzeń jest dziedziną wysokospecjalistyczną, w której chirurgia plastyczna ma znikomy wpływ na procedury wykonywane w oddziale leczenia oparzeń. Zastępca Rzecznika zwrócił się o poinformowanie, czy obowiązujące regulacje NFZ pozwalają na pełne rozliczanie zabiegów wykonywanych przez podmioty wykonujące leczenie pacjentów ciężko oparzonych o większej powierzchni oparzenia niż 19 % TBSA, w ten sposób, aby zostały pokryte rzeczywiste koszty zabiegów i ich hospitalizacji, a także, czy na podstawie dotychczas dokonywanych rozliczeń z zakładami opieki zdrowotnej NFZ dostrzega konieczność zmiany istniejących przepisów, oraz poprosił o wyjaśnienie, jak przedstawia się kwestia refundacji kosztów rehabilitacji tych osób.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: