Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyłączenia lombardów ze zwolnienia od podatku od towarów i usług z dnia 2000-02-29.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/287500/98/VI/619 RZ
Data sprawy:
2000-02-29
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyłączenia lombardów ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2001-02-20
Opis odpowiedzi:
Wniosek oddalony (wyrok z dnia 17.01.2001 r., sygn. akt K.5/2000).