Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie pierwszeństwa w wypłacie ekwiwalentu za rezygnację z kwatery przez żołnierzy zawodowych i jego wysokości z dnia 2000-03-30.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/337290/00/V/503 RZ
Data sprawy:
2000-03-30
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie pierwszeństwa w wypłacie ekwiwalentu za rezygnację z kwatery przez żołnierzy zawodowych i jego wysokości.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2001-01-08
Opis odpowiedzi:

Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 11.12.2000 r., sygn. akt U.2/2000).