Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przekształcenia prawa uzytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności z dnia 2000-03-31.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/304022/99/IV/408.7 RZ
Data sprawy:
2000-03-31
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przekształcenia prawa uzytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2001-01-03
Opis odpowiedzi:Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 18.12.2000 r., sygn. akt K.10/2000).