Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie rozstrzygania przez służby ochrony państwa o dostępie do informacji niejawnych prezesów sądów i trybunałów z dnia 2000-06-14.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/333020/00/V/500.1 RZ
Data sprawy:
2000-06-14
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
umorzenie postępowania sądowego i TK z powodu wcześniejszej zmiany przepisów, decyzji zgodnie z wnioskiem RPO
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie rozstrzygania przez służby ochrony państwa o dostępie do informacji niejawnych prezesów sądów i trybunałów.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2001-10-25
Opis odpowiedzi:
Postępowanie w sprawie umorzone (postanowienie z dnia 17.10.2001 r., sygn. akt K. 15/2000) ze względu na cofnięcie wniosku.