Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie eksmisji bez wskazania lokalu do przekwaterowania z dnia 2000-04-25.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/338562/00/V/505 RZ
Data sprawy:
2000-04-25
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie eksmisji bez wskazania lokalu do przekwaterowania.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2001-05-14
Opis odpowiedzi:

Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 4.04.2001 r., sygn. akt K.11/2000).