Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie normatywnego charakteru obwieszczenia Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w sprawie wysokości normatywów spłat kredytu mieszkaniowego z dnia 1999-02-09.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/299961/99/V/516.1 RZ
Data sprawy:
1999-02-09
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie normatywnego charakteru obwieszczenia Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w sprawie wysokości normatywów spłat kredytu mieszkaniowego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
1999-07-14
Opis odpowiedzi:


Wniosek oddalony (wyrok z dnia 21.06.1999 r., sygn. akt U.5/98).