Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad rozliczeń z indywidualnymi odbiorcami za gaz i energię z dnia 1999-04-07.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/294641/98/V/513 RZ
Data sprawy:
1999-04-07
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad rozliczeń z indywidualnymi odbiorcami za gaz i energię.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
1999-11-23
Opis odpowiedzi:Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 26.10.1999 r., sygn. akt K.12/99).