Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dochodu osób prowadzących działalność gospodarczą dla ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego z dnia 1999-06-01.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/298364/99/V/507.5 RZ
Data sprawy:
1999-06-01
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dochodu osób prowadzących działalność gospodarczą dla ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2000-02-11
Opis odpowiedzi:
Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 18.01.2000 r., sygn. akt K.17/99).