Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie prawa do sądu w postępowaniu o ochronie informacji niejawnych z dnia 1999-07-29.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/316183/99/V/500.2 RZ
Data sprawy:
1999-07-29
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie prawa do sądu w postępowaniu o ochronie informacji niejawnych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2000-06-20
Opis odpowiedzi:

Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 10.05.2000 r., sygn. akt K. 21/99).