Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wykonywania zawodu przez dotychczasowych instruktorów nauki jazdy z dnia 1999-08-03.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/262956/97/VI/623.2 RZ
Data sprawy:
1999-08-03
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wykonywania zawodu przez dotychczasowych instruktorów nauki jazdy.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2000-01-11
Opis odpowiedzi:
Wniosek częściowo uwzględniony (wyrok z dnia 21.12.1999 r., sygn. akt K.22/99).