Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nierówności płci przy określaniu wieku emerytalnego nauczycieli z dnia 1999-09-20.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/306972/99/VIII/812 RZ
Data sprawy:
1999-09-20
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nierówności płci przy określaniu wieku emerytalnego nauczycieli.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2000-05-09
Opis odpowiedzi:

Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 28.03.2000 r., sygn. akt K.27/99).