Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego - egzekucja należności cywilnoprawnych w trybie administracyjnym z dnia 1999-08-13.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/320395/99/VI/609 RZ
Data sprawy:
1999-08-13
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego - egzekucja należności cywilnoprawnych w trybie administracyjnym.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2000-05-22
Opis odpowiedzi:Wniosek oddalony (wyrok z dnia 18.04.2000 r., sygn. akt K. 23/99).