Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie skutków utraty mocy obowiązującej przez akt normatywny przed wydaniem orzeczenia przez TK w postępowaniu ze skargi konstytucyjnej z dnia 1999-09-06.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/321816/99/V/500 RZ
Data sprawy:
1999-09-06
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
umorzenie postępowania sądowego i TK z powodu wcześniejszej zmiany przepisów, decyzji zgodnie z wnioskiem RPO
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie skutków utraty mocy obowiązującej przez akt normatywny przed wydaniem orzeczenia przez TK w postępowaniu ze skargi konstytucyjnej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2000-09-18
Opis odpowiedzi:Postępowanie w sprawie umorzone (postanowienie z dnia 13.09.2000 r., sygn. akt K.24/99).