Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ograniczeń własności przy budowie sieci ciepłowniczo - energetycznych z dnia 1999-12-07.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/301649/99/V/513 RZ
Data sprawy:
1999-12-07
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
umorzenie postępowania sądowego i TK z powodu wcześniejszej zmiany przepisów, decyzji zgodnie z wnioskiem RPO
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ograniczeń własności przy budowie sieci ciepłowniczo - energetycznych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2000-11-20
Opis odpowiedzi:

Postępowanie w sprawie umorzone (postanowienie z dnia 23.10.2000 r., sygn. akt U.9/99).