Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie waloryzacji kaucji mieszkaniowych z dnia 1999-10-22.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/314171/99/V/501.3 RZ
Data sprawy:
1999-10-22
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie waloryzacji kaucji mieszkaniowych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2002-02-12
Opis odpowiedzi:
Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 3.10.2000 r., sygn. akt K.33/99).