Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie klasyfikacji GUS przy podatku od towarów i usług z dnia 1999-09-29.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/324372/99/VI/620.2 RZ
Data sprawy:
1999-09-29
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie klasyfikacji GUS przy podatku od towarów i usług.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2003-09-24
Opis odpowiedzi:Wniosek oddalony (wyrok z dnia 3.04.2001 r., sygn. akt K.32/99).