Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie czynszu za lokale będące w dyspozycji jednostek Służby Więziennej z dnia 1998-02-17.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/234309/97/V/503 RZ
Data sprawy:
1998-02-17
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie czynszu za lokale będące w dyspozycji jednostek Służby Więziennej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
1999-03-08
Opis odpowiedzi:Wniosek oddalony (wyrok z dnia 20.10.1998 r., sygn. akt K. 7/98).